Parkstråket med uteserveringar.

Nya Torsgränd ställs ut för granskning 5 juni–2 juli

NyhetPublicerad 5 juni 2024

Fler bostäder, en grön front längs Torsgatan och en bredare Torsgränd. Det är några av nyheterna när Afa Fastigheters stadsutvecklingsprojekt Nya Torsgränd ställs ut för granskning den 5 juni. Det tidigare förslaget om ett kontorshus ska i stället ge plats åt fler bostäder och en trädallé. Granskning pågår till och med den 2 juli.

Den 5 juni ställs stadsutvecklingsprojektet Silverskopan 3 (Nya Torsgränd) ut för granskning. Afa Fastigheter har i samarbete med Stadsbyggnadskontoret beaktat de synpunkter från samrådet sommaren 2023.

– Vi är tacksamma för alla synpunkter och positiva kommen­tarer som kom in under samrådet. Vi har med hjälp av synpunkterna bearbetat projektet för att skapa framtidens bostadskvarter för såväl dagens som morgondagens boende och Vasastan i stort, säger Christian Persson, projektansvarig hos Afa Fastigheter.

Nedre delen av Torsgränd breddas

Planen inkluderar en attraktiv och omsorgsfullt utformad fasadgestaltning som skapar nya kvaliteter i området. Förändringar som gjorts efter samrådet är bland annat en breddning av nedre delen av Torsgränd för att möjliggöra bevarande av befintliga träd, mer dagsljus och större utrymme för gående.

Kvarteret dras in från Torsgatan för att bibehålla en grön stadsfront och det tidigare förslaget om ett kontorshus ersätts av fler bostäder.

Projektets hemsida, nyatorsgrand.se, redovisar från idag den nya gestaltningen som nu ställts ut för granskning. Det går också att följa arbetet på Stockholm stads hemsida.