Böcker i rader i bokhylla

Foto: Johnér Bildbyrå

Frågor och svar om Nya Torsgränd

Här samlar vi frågor och svar om både det nuvarande huset och Nya Torsgränd. Undrar du något, hör av dig till oss.

Afa Fastigheter är en del av Afa För­säkring som värnar om fem miljoner människors hälsa och arbetsmiljö.

Att äga ett sjukt hus med risk för människors hälsa är inte förenligt med de värderingar vår verksamhet grundas på.

Därför tror vi att den ansvarsfulla lösningen är att riva och bygga nytt. Ett nytt friskt hus.

Här samlar vi frågor och svar om både det nuvarande huset och det nya området.

Frågor och svar

Husen inom Silverskopan 3 är sjuka av kasein, fukt och mögel och därmed olämpliga som bostäder och verksamhetslokaler. Problemen är så allvarliga att en totalsanering är nödvändig och när alla humanitära, tekniska och ekonomiska aspekter vägts in är en rivning nödvändig för att garantera att fastighetens problem åtgärdas till 100 procent.

Afa Fastigheter tar frågan om konstruktionsfelen i Silverskopan 3 på största allvar. En totalsanering är oundviklig då huset har så omfattande brister. Även en renovering av fastigheten hade blivit så omfattande att hyresgästerna ändå hade behövt evakueras under minst två år med tillhörande hyreshöjning. Besväret hade alltså varit ungefär detsamma med den skillnaden att hyresgästerna nu kan komma tillbaka till helt friska byggnader utan hälsoproblem.

I de lägenheter som har hyresgäster har vi gjort mätningar. I de fall vi mätt upp avvikelser eller där de boende upplevt problem har de erbjudits möjlighet till evakuering till annan lägenhet på Silverskopan 3, till annan lägenhet i vårt fastighetsbestånd eller annan lägenhet via bostadsförmedlingen. Med tanke på att fastigheten har flertalet konstruktionsbrister så kan fuktproblem uppstå vilket är direkt olämpligt i samband med kasein som finns i flytspacklet.

Afa Fastigheter gör bedömningen att det enda sättet att uppnå 100 % hälsa i fastigheten är att bygga om och bygga rätt. Ett hundratal familjer har evakuerats till andra lägenheter och ett flertal av dem har påtalat att de flyttar på grund av hälsoskäl.

Vi har en dialog med de boende där vi träffas på vårt platskontor på Torsgränd och kontinuerligt informerar om vad som händer i projektet.

Bygglovet förväntas vinna laga kraft under första kvartalet 2024. Därefter beräknas byggtiden till tre år.

Processen kan följas på Stockholms stads hemsida.

Det är viktigt för Afa Fastigheter att du som boende får den information och det stöd du efterfrågar. Därför har vi en kontaktombudsman som finns till ditt förfogande under hela processen.

Kontaktombudsmannens roll är också att bistå så att evakueringen till ditt nya eller tillfälliga boende underlättas så mycket som möjligt. 

Flygbild över kvarteret Silverskopan 3

Läs om nya kvarteret

På Stockholm stads webbsida Stockholm växer kan du läsa om den nya bebyggelsen i Sabbatsberg.

kvinna med mobil i handen

Har du frågor?

Vill du veta mer om Nya Torsgränd? Här hittar du kontakt­uppgifter till de som kan svara på dina frågor.