Vy från Sabbatsbergsparken

Välkommen till Nya Torsgränd

Nya Torsgränd är namnet på Afa Fastigheters byggnadsprojekt i kvarteret Silverskopan 3, där Torsgatan och Torsgränd möts i Sabbatsberg.

barn-leker-i-en-klätterställning

Ett nytt kvarter växer fram

Afa Fastigheter är i processen med att utveckla ett helt nytt kvarter med cirka 250 energieffektiva bostäder, levande bottenvåningar och restauranger. Denna hemsida togs fram i samband med att projektet gick ut på samråd sommaren 2022. Våren 2023 valde Stadsbyggnadsnämnden att godkänna projektet inför granskning. Vi ser fram emot att löpande uppdatera denna hemsida inför slutgiltigt beslut i Stadsbyggnadsnämnden, vilket förväntas tas våren 2024.

Tankarna och processen bakom nya kvarteret

Arkitekt Aleksander Wolodarski sitter på kanten till en fontän

Arkitekten berättar

Aleksander Wolodarski skapade Silverskopan 3 i början av sin karriär. Nu ligger han bakom Nya Torsgränd.

Flygbild över kvarteret Silverskopan 3

Läs om nya kvarteret

På Stockholm stads webbsida Stockholm växer kan du läsa om den nya bebyggelsen i Sabbatsberg.

äldre-man-med-bebis-äter-på-restaurang

Vår vision om Nya Torsgränd

Vi strävar efter att Nya Torsgränd ska vara så hållbart som möjligt. Vi gör vårt yttersta för att Nya Torsgränd ska bestå av energieffektiva bostäder, kontor och lokaler. Lösningar som underlättar för de boende och verksamma att bo och verka klimatsmart. Det blir också en viktig ingrediens i vårt arbete att skapa ett nytt klimatsmart och hållbart innerstadskvarter.

Projektet i bilder

nya parkstråket sett från Torsgatan

Nya parkstråket sett från Torsgatan.

Vy från Sabbatsbergsparken

Vy från Sabbatsbergsparken.

Nya parkstråket med uteserveringar

Nya parkstråket med uteserveringar.

Grönområden och lekpark i nya kvarteret

Grönområden och lekpark i nya kvarteret.

kvarterets innergård med förskola

Kvarterets innergård med förskola.