Nya Torsgränd

Vy mot S:t Eriksplan.

Välkommen till Nya Torsgränd

Nya Torsgränd är namnet på Afa Fastigheters byggnadsprojekt i kvarteret Silverskopan 3, där Torsgatan och Torsgränd möts i Sabbatsberg.

Nya Torsgränd

Ett nytt kvarter växer fram

Afa Fastigheter är i processen att utveckla ett helt nytt kvarter i Vasastan där Torsgatan och Torsgränd möts. Totalt blir det ca 300 bostäder med en blandning av både hyresrätter och bostadsrätter. För oss på Afa Fastigheter har det varit viktigt att skapa ett urbant kvarter som tar tillvara på omgivningens kvalitéer. Kvarteret kommer att lyfta Torsgatan med serveringsställen på bottenvåningen för att skapa en levande, trygg och attraktiv stadsfront.

Tankarna och processen bakom nya kvarteret

Arkitekt Aleksander Wolodarski sitter på kanten till en fontän

Arkitekten berättar

Aleksander Wolodarski skapade Silverskopan 3 i början av sin karriär. Nu ligger han bakom Nya Torsgränd.

Flygbild över kvarteret Silverskopan 3

Läs om nya kvarteret

På Stockholm stads webbsida Stockholm växer kan du läsa om den nya bebyggelsen i Sabbatsberg.

Nya Torsgränd

Vår vision om Nya Torsgränd

Vår vision är att Nya Torsgränd ska bli en hållbar, hälsosam och levande urban oas i Vasastan. Vårt mål är att skapa nästan dubbelt så många bostäder med en halverad energiförbrukning mot vad som finns på platsen i dag. Torsgatan ska bli mer attraktiv genom att skapa en mer inbjudande och tryggare miljö för både boende och besökare. Detta vill vi åstadkomma genom att bland annat göra fronten till det nya kvarteret mer välkomnande med serveringsställen och gröna parkstråk.

Nya Torsgränd

Södra parkstråket från Torsgatan

Nya Torsgränd

Övre Torsgränd

Nya Torsgränd

Parkstråket med uteserveringar

Nya Torsgränd

Innergården med förskola

Nya Torsgränd

Vy från Sabbatsbergsparken

Nya Torsgränd

Torsgatan mot city