Nya parkstråket

Ett nytt kvarter i Vasastan

När vi bygger om kvarteret Silverskopan 3 ser vi till att det nya friska huset ligger i en grön och trygg omgivning. På så vis skapar vi en god boendemiljö.

Nya Torsgränd är namnet på Afa Fastigheters byggnadsprojekt i kvarteret Silverskopan, där Torsgatan och Torsgränd möts. Det nya kvarteret kommer innehålla cirka 250 energieffektiva bostäder och levande bottenvåningar, kontor, förskola, restauranger och handel. Minst 150 av bostäderna kommer bli hyresrätter.

Vi kallar det urban kvartersutveckling

Det nya kvarteret ska innehålla de kvalitéer som efterfrågas och uppskattas av människor och familjer som aktivt väljer att bo eller arbeta i en urban miljö.

Vi tror på den täta staden där det praktiska livet kan ordnas. Korta transporter, minimalt bilåkande samt en grön och behaglig miljö i det egna kvarteret. Vi kallar det urban kvartersutveckling och det är vår vision att bygga ett kvarter med tät bykänsla mitt i Stockholms innerstad.

Det blir en plats med liv och rörelse

Den aktuella delen av Torsgatan, där kvarteret Silverskopan 3 är beläget, har nyligen rustats upp med bredare trottoarer, nya träd, bättre gatubelysning och enkelriktade cykelbanor. Nu kvarstår endast arbetet att bygga bort de ytor mellan dagens fastighet och Torsgatan som kan uppfattas som otillgängliga och otrygga.

Genom att flytta ner kvarteret till Torsgatan och inrätta lokaler för butiker och servering i gatuplanet bidrar vi till att skapa en tryggare och mer attraktiv länk mellan Norra Bantorget och S:t Eriksplan. Nya Torsgrändskvarteret blir därmed den sista pusselbiten i arbetet med att omvandla denna del av Torsgatan från ett pendlingsstråk dominerat av industrilokaler till en plats med liv och rörelse.

Ett nytt parkstråk ska anläggas

Ett nytt parkstråk kommer att anläggas intill Vasaparken för att skapa en attraktiv promenadväg mellan Torsgatan och Dalagatan. Stråket blir ett positivt inslag i kvarteret genom att öka tillgängligheten till platsen och ger förutsättningar för nya grönområden och sociala ytor.

Längs parkstråket kommer det finnas butikslokaler och serveringsställen. På kvällstid kommer stråket vara upplyst för att skapa en trygg och behaglig miljö under alla dygnets timmar.

Arkitekt Wolodarskis egna ord

Den nya bebyggelsen i kvarteret kommer arkitektoniskt att gå i linje med Vasastans klassiska stenstadskvarter.

Projektet i bilder

nya kvarterets utformning

En illustration över nya kvartersstrukturen.

kvarterets innergård med förskola

Kvarterets innergård med förskola.

Grönområden och lekpark i nya kvarteret

Grönområden och lekpark i nya kvarteret.

Nya parkstråket med uteserveringar

Nya parkstråket med uteserveringar.