Nya Torsgränd

Ett nytt kvarter i Vasastan

Nya Torsgränd är namnet på Afa Fastigheters byggnadsprojekt i kvarteret Silverskopan, där Torsgatan och Torsgränd möts. Kvarteret kommer innehålla cirka 300 energieffektiva bostäder, en förskola och serveringsställen längst Torsgatan och delar av det nya parkstråket.

När vi bygger om kvarteret Silverskopan 3 ser vi till att bostäderna ligger i en grön och trygg omgivning. Ett antal större ändringar har gjorts sedan projektet gick ut på samråd sommaren 2022. Exempelvis kommer det även fortsättningsvis finnas en trädallé som en grön front längs Torsgatan. Därutöver kommer det tidigare kontorshuset ge plats åt fler bostäder och Torsgränd breddas så att fler träd kan bevaras och nya urbana kvaliteter möjliggörs.

Nya Torsgränd

Det blir en plats med liv och rörelse

Den aktuella delen av Torsgatan, där kvarteret Silverskopan 3 är beläget, har nyligen rustats upp med bredare trottoarer, nya träd, bättre gatubelysning och enkelriktade cykelbanor. Nu kvarstår endast arbetet att bygga bort de ytor mellan dagens fastighet och Torsgatan som kan uppfattas som otillgängliga och otrygga. Genom att öppna upp kvarterets stadsfront mot Torsgatan genom serveringsställen i gatuplan, bidrar vi till att skapa en tryggare och mer attraktiv länk mellan Norra Bantorget och S:t Eriksplan. Nya Torsgrändskvarteret blir därmed den sista pusselbiten i arbetet med att omvandla denna del av Torsgatan från ett pendlingsstråk tidigare dominerat av industrilokaler till en plats med liv och rörelse.

Ett parkstråk ska anläggas

Ett parkstråk kommer att anläggas intill Vasaparken för att skapa en attraktiv promenadväg mellan Torsgatan och Dalagatan. Stråket blir ett positivt inslag i kvarteret genom att öka tillgängligheten till platsen och ger förutsättningar för nya grönområden och sociala ytor. Längs delar av parkstråket kommer det finnas lokaler och serveringsställen. På kvällstid kommer stråket vara upplyst för att skapa en trygg och behaglig miljö under alla dygnets timmar

Projektet i bilder

nya kvarterets utformning

En illustration över nya kvartersstrukturen.

Nya Torsgränd

Södra parkstråket från Torsgatan

Nya Torsgränd

Grönområden i nya kvarteret.

Parkstråket med uteserveringar.

Nya parkstråket med uteserveringar.