Arkitekt Aleksander Wolodarski sitter på kanten till en fontän med ena benet uppdraget.

Foto: Fotograf Andy Nurcahyo/Tunguska

Arkitekt Wolodarski om Nya Torsgränd

Aleksander Wolodarski är en av Sveriges främsta arkitekter. I början av sin karriär skapade han Silverskopan 3. Nu ligger han bakom Nya Torsgränd. Ta del av hans berättelse!

Arkitekten bakom Nya Torsgränd är Aleksander Wolodarski. Han är en av Sveriges främsta arkitekter och har bland annat ritat det prisbelönta S:t Eriksområdet på andra sidan Barnhusviken. Värt att notera är att Wolodarski i början av sin karriär ritade och planerade den befintliga byggnaden på Torsgränd.

Aleksander är uppvuxen i Warszawa

Aleksander Wolodarski är uppvuxen i Warszawa. Han kom till Stockholm i slutet av 1960-talet. Hans återkommande arbetssätt präglas av en medveten och konsekvent strävan efter balans mellan stadsbyggnadets bärande komponenter.

Han menar att estetiska, funktionella och ekonomiska egenskaper måste gå hand i hand inom stadsbyggnadet såväl som inom arkitekturen. Hans signum är framför allt en omsorgsfull behandling av de estetiska aspekterna i hela dess spektrum. Det gäller från stadsbyggnadsmönstret med dess skyline och offentliga rum till den privata sfären med dess arkitektoniska detaljer.

1972 tog Aleksander arkitektexamen vid KTH

Aleksander Wolodarski har efter arkitektexamen 1972 vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm varit anställd vid Stockholms stadsbyggnadskontor fram till 2011. Han fortsätter sedan dess sin verksamhet i privat regi. Hans produktion omfattar såväl stadsbyggnadsprojekt som offentliga platser och högskoleområden.

Bland hans bostadsprojekt är Starrbäcksängen på Gärdet i Stockholm och Sankt Eriksområdet på Kungsholmen de viktigaste. På senare år har Starrbäcksängen kompletterats med en tredje etapp som ger plats för Kunglig musikhögskolan och 400 bostäder. För Sankt Eriksområdet vann Wolodarski CNU Charter Award 2004 samt The Philippe Rotthier European prize for architecture 2005.

Ett campus med lärarhögskola och studentbostäder invigdes 2002 på Kungsholmen, och för närvarande färdigställs campus Albano inom Kungliga Nationalstadsparken. Förutom universitetslokaler omfattar området här 1000 studentbostäder.

Stadens utveckling ska präglas av kontinuitet

Aleksander Wolodarski står även bakom den genomgripande förnyelsen av Kungsträdgården, Stockholms forna barockanläggning intill Kungliga Slottet, liksom för Raoul Wallenbergs torg utanför Dramaten. Det intilliggande minnesmonumentet ”Vägen”, som hedrar Raoul Wallenberg, var också Aleksander Wolodarskis huvudansvar.

För närvarande pågår den stora utvidgningen av Stockholms stadskärna norrut, Hagastaden, med stadsplan av Aleksander Wolodarskis hand. Stadsdelen rymmer ett omfattande program för boende, forskning och kultur.

Enligt Aleksander Wolodarski ska stadens utveckling präglas av en kontinuitet som uppfattas positivt av sina medborgare i strävan efter bekräftelse, trygghet och mening. Det är just i staden, och dess integrerade miljö, som den västerländska demokratin och toleransen har uppstått och blomstrat. Han menar att stadens estetiska uttryck och dess skönhetsvärde är oskiljaktiga delar av det sociala rummet, och påverkar samhällets långsiktiga ekonomiska utveckling.

Läs mer om det nya kvarteret

Nya Torsgränd

Ett nytt kvarter i Vasastan

Nya Torsgränd blir ett grönt och välkomnande innerstadskvarter i Vasastan. Vi vill skapa nya kvalitéer för både boende och besökare med en omtänksam och attraktiv arkitektur. Med en front längs Torsgatan med serveringsställen och ett inbjudande parkstråk mot Vasaparken tillför vi kvalitéer som bidrar positivt till området.

Kvinna med flyttkartong

Om rivningen av Silverskopan 3

Byggnaden rivs i etapper. Då kan de hyresgäster som vill bo kvar i kvarteret under ombyggnadstiden göra det.