Kvinna med flyttkartong

Foto: Most Photos

Om rivningen av Silverskopan 3

Här publicerar vi löpande uppdateringar om rivnings- och miljöarbetet på Nya Torsgränd.

Fastigheten Silverskopan 3 kommer att rivas i etapper. På så sätt kan de hyresgäster som vill bo kvar i kvarteret under ombyggnadstiden göra det.

Att bygga nytt och rätt är hållbart

Den gamla byggnaden är undermåligt byggd från grunden och har ett flertal dokumenterade fel i inomhusmiljön. En renovering av fastigheten är ingen garanti för att grundfelen i huset kan åtgärdas. Det enda hållbara alternativet är därför att bygga nytt och bygga rätt.

Material och fasta inventarier i den nuvarande byggnaden kommer i största möjliga mån att återbrukas och återanvändas.

Vi ser fram emot att på denna sida löpande publicera uppdateringar om rivnings- och miljöarbetet på Torsgränd när det blir aktuellt.

Vi hjälper dig att flytta

Har du frågor om flytt, rivning eller om annat? Vår kontaktombudsman Lasse Åsberg hjälper dig.

Ett nytt friskt hus

Nya Torsgränd ska ersätta det bostadshus som idag till stor del är utrymt, eftersom det av hälsoskäl inte är lämpat för boende.

– Att äga ett sjukt hus där människor riskerar sin hälsa är inte förenligt med våra värderingar. När vi nu bygger ett nytt friskt hus är vår utgångspunkt hundra procent hälsa och bästa tänkbara miljö för de boende, säger Christian Persson, projektchef på Afa Fastigheter.  

Mer om projektet

Nya Torsgränd

Se filmerna om Nya Torsgränd

Här hittar du filmer om projektet Nya Torsgränd. De handlar om den etappvisa rivningen och varför vi måste riva fastigheten Silverskopan 3 och sedan bygga ett nytt friskt hus.

Münchenbryggeriet i kvällsljus med båtar utanför den stora fastigheten.

Om Afa Fastigheter

Afa Fastigheter förvaltar och utvecklar fastigheter i ett långsiktigt hållbart perspektiv.