Nya Torsgränd

Energieffektiva bostäder

Vi kommer ha stort fokus på att använda miljövänlig teknik när vi bygger Nya Torsgränd. Den gamla byggnaden ersätts med ett nytt energieffektivt kvarter där dubbelt så många människor kan bo hållbart och centralt, jämfört med idag.

Vår målsättning är hög när dagens bostadshus ska ersättas med ett långsiktigt energieffektivt och klimatsmart kvarter.

Nya Torsgränd ska bli en av innerstadens mer energieffektiva bostadskvarter där dubbelt så många människor kommer bo jämfört med idag. Här kommer de boende och arbetande lätt kunna leva och agera klimatsmart mitt i centrala Stockholm.

Den senaste miljövänliga tekniken används i bygget av Nya Torsgränd

Vi kommer att använda den senaste miljövänliga tekniken när vi bygger Nya Torsgränd:

  • högvärdig isolering,

  • fönster och dörrar med optimala energivärden,

  • ventilationssystem med bästa återvinningsgrad,

  • värmepumpar och eventuellt även solceller.

  • bergvärme

  • återvinning av värme från spillvatten

  • möjlighet att styra energiförbrukning

Nya Torsgränd

Vår syn på hållbarhet och miljö

Afa Fastigheter förvaltar och utvecklar fastigheter i ett långsiktigt hållbart perspektiv. Det gör vi genom att ta ansvar för ekonomi, samhälle och miljö.