Nya parkstråket

Nu börjar samråd för Nya Torsgränd

NyhetPublicerad 24 maj 2022

Nu kan du lämna dina synpunkter kring planerna för utvecklingen av Silverskopan 3.

Samråd beräknas pågå mellan den 24:e maj till den fjärde juli 2022. Handlingar i ärendet kan du läsa på Stockholms stads bygg och plantjänsts webbplats:

Bygg- plantjänsten – Silverskopan 3

Genom bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget.

Har du frågor kan du antingen vända dig till Stockholms stads handläggare alternativt om du har frågor kring ditt boende är du välkommen att kontakta .