vy från ovan i riktning mot city

Alléer bevaras och Torsgränd breddas

NyhetPublicerad 25 april 2023

Torsgränd breddas, trädalléer bevaras och kvarteret flyttas upp från Torsgatan. Detta är några exempel på ändringar efter fjolårets samråd. Projekt Nya Torsgränd går nu in i en ny fas efter beslut i Stadsbyggnadsnämnden.

Den 20 april godkände Stadsbyggnadsnämnden projektets redovisning inför granskning. Nästa steg är att Afa Fastigheter tillsammans med Stadsbyggnadskontoret upprättar ett slutligt planförslag som ska ställas ut för granskning.

Det kommer finnas en trädallé

Ett antal större ändringar har gjorts sedan projektet gick ut på samråd sommaren 2022. Exempelvis kommer det även fortsättningsvis finnas en trädallé som en grön front längs Torsgatan. Därutöver breddas Torsgränd så att fler träd kan bevaras och nya urbana kvaliteter möjliggörs.

– Vi är tacksamma för alla synpunkter och positiva kommen­tarer som inkommit under samrådet. Med stöd av alla inkomna synpunkter kan vi nu bearbeta projektet för att skapa framtidens bostadskvarter för de som bor där idag, nyinflyttade och Vasastan i stort, säger Christian Persson projektansvarig hos Afa Fastigheter.

Projektets hemsida redovisar idag samrådsförslaget. Förslaget kommer uppdateras tillsammans med Stockholms stad fram till granskning och utställning som beräknas kunna ske under vintern 2023 / 2024.