Samråd beräknas pågå mellan den 24:e maj till den fjärde juli 2022. Handlingar i ärendet kan du läsa på Stockholms stads bygg och plantjänsts webbplats:

Bygg- plantjänsten – Silverskopan 3

Genom bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget.

Har du frågor kan du antingen vända dig till Stockholms stads handläggare alternativt om du har frågor kring ditt boende är du välkommen att kontakta Kontaktombudsmannen Lasse Åsberg.

Bild på Lasse Åsberg
Kontaktombudsmannen

Lasse Åsberg

070-575 91 60
lasse.asberg@toolgate.se