Enligt lagen om elektronisk kommunikation vill Afa Försäkring informera om Afa Försäkrings användning av kakor på www.afaforsakring.se.

Afa Försäkring använder en sessionskaka som tillfälligt identifierar datorn, när du stänger webbsidan försvinner sessionskakan.

Analysverktyg för webbstatistik

Afa Försäkrings webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder kakor och informationen som genereras genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA.

Denna information används i syfte att utvärdera besökstatistik, exempelvis använder Afa Försäkring rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Afa Försäkring har ställt in Google Analytics så att verktyget anonymiserar den information som lagras hos Google. Detta görs genom att Google Analytics trunkerar (tar bort) de sista siffrorna i besökarnas IP-adress innan uppgiften lagras hos Google.

Nej till webbstatistik?

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vill du ha information från Afa Försäkring utan att använda dig av webbplatsen är du välkommen att kontakta oss via telefon på 08-696 40 00.