Hållbart och centralt boende

Vår målsättning är hög när dagens bostadshus ska ersättas med ett långsiktigt energieffektivt och klimatsmart kvarter. Nya Torsgränd ska bli en av innerstadens mer energieffektiva bostadskvarter där dubbelt så många människor kommer bo jämfört med idag. Här kommer de boende och arbetande lätt kunna leva och agera klimatsmart mitt i centrala Stockholm.

 

Senaste miljövänliga tekniken

 
Vi kommer att använda den senaste miljövänliga tekniken när vi bygger Nya Torsgränd:
  • som högvärdig isolering,
  • fönster och dörrar med optimala energivärden,
  • ventilationssystem med bästa återvinningsgrad,
  • värmepumpar och eventuellt även solceller.

Vy från Sabbatsbergsparken
Vy från Sabbatsbergsparken.