Silverskopan 3 rivs i etapper

 
Byggnaden kommer att rivas i etapper. På så sätt kan de hyresgäster som vill bo kvar i kvarteret under ombyggnadstiden göra det.
 

Information om ersättningslägenheter och evakuering

Vi arbetar kontinuerligt för att hitta bra lösningar för våra hyresgäster på Torsgränd. Hittills har boende i över 100 av våra 144 hyresrätter i huset flyttat till en annan temporär eller permanent bostad i Stockholm.
 
Permanent evakuering:
  • Pågår från 2013 och framåt.
  • Överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd.
  • Lägenheterna erbjuds genom Afa Fastigheter eller via Stockholms bostadsförmedling.
Temporär evakuering:
  • Enskilt möte med varje hyresgäst för att klargöra hyresgästens behov och önskemål/ krav.
  • Hyresgästen erbjuds lägenhet efter önskemål alternativt ”likvärdighetsbegreppet”.
  • Hyresgästen betalar hyra för den ursprungliga lägenheten. I det fall evakueringslägenheten har lägre hyra utgår den lägre hyran under evakueringstiden.
  • Återflytten planeras i projektets tidplan.
 

Ersättningslägenheter i Stockholms innerstad

Vi erbjuder våra hyresgäster på Torsgränd möjligheten till permanent flytt. Vi har erbjudit ca 400 lägenheter i centrala Stockholm och hittills har ett hundratal av våra hyresgäster i de 144 lägenheterna valt att flytta till annan lägenhet.
 
De som tackar ja till att evakueras, permanent, till en nyproducerad fastighet får reducerade hyresnivåer. Sammantaget kan det röra sig om cirka 240 000 kronor under en fyraårsperiod (exempel 4:a i Norra Djurgårdsstaden).
 
 

Lasse Åsberg svarar på frågor

Afa Fastigheter har inrättat en kontaktombudsman för de boende på Torsgränd. Lasse Åsberg har mer än 20 års erfarenhet som fristående ombudsman och kan svara på frågor om evakueringen och den etappvisa rivningen.
 

Presentation av Lasse Åsberg

"Jag heter Lasse Åsberg och kommer under den närmsta framtiden arbeta som er kontaktombudsman. Jag har i större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat som ombudsman med undantag för en kort period som egenföretagare i byggbranschen. Jag har de senaste tjugo åren arbetat som fristående ombudsman i flertalet sammanhang. Till mig är ni alltid välkomna med frågor eller för möten om ert boende, aktuellt i området eller liknande."
 
 
 
 
Bild på Lasse Åsberg
Kontaktombudsmannen

Lasse Åsberg

070-575 91 60
lasse.asberg@toolgate.se