Afa Fastigheter har sedan 2015 genom en planprocess hos Stockholms stad arbetat för att säkerställa hundra procent hälsa för vår fastighet Silverskopan 3, i Sabbatsbergsområdet.

Nu är förslaget till utveckling av fastigheten ute på samråd. Förslaget är utställt i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan men kan även ses på genom länkning på denna sida eller via stadens egen hemsida.

Genom lansering av ”Nya Torsgränd” samlar vi all information om samrådet tillsammans med tidigare information på en ny hemsida. Denna nya sida ersätter den gamla, men mycket av innehållet är detsamma.

Det är lätt att komma i kontakt med oss! Klicka in på Om oss så hittar du kontaktuppgifter till oss som är ansvariga i projektet.

Välkommen till Nya Torsgränd!