Varför ska huset på Torsgränd rivas?

Fastigheten Silverskopan 3 kommer att rivas i etapper. På så sätt kan de hyresgäster som vill bo kvar i kvarteret under ombyggnadstiden göra det.
 
Den gamla byggnaden är undermåligt byggd från grunden och har ett flertal dokumenterade fel i inomhusmiljön. En renovering av fastigheten är ingen garanti för att grundfelen i huset kan åtgärdas. Det enda hållbara alternativet är därför att bygga nytt och bygga rätt.
 

Uppdateringar om rivningsarbetet

Material och fasta inventarier i den nuvarande byggnaden kommer i största möjliga mån att återbrukas och återanvändas.
 
Vi ser fram emot att på denna sida löpande publicera uppdateringar om rivnings- och miljöarbetet på Torsgränd när det blir aktuellt.
 
 
 
 

Ett nytt friskt hus

Nya Torsgränd ska ersätta det bostadshus som idag till stor del är utrymt, eftersom det av hälsoskäl inte är lämpat för boende.
 
– Att äga ett sjukt hus där människor riskerar sin hälsa är inte förenligt med våra värderingar. När vi nu bygger ett nytt friskt hus är vår utgångspunkt 100 procent hälsa och bästa tänkbara miljö för de boende, säger Christian Persson, projektchef på Afa Fastigheter.  

Bild på Lasse Åsberg
Kontaktombudsmannen

Lasse Åsberg

070-575 91 60
lasse.asberg@toolgate.se